Transport

Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje nt. transportu, który organizujemy w wybranych miastach.

Transport zbiorowy na obóz:

16-25 Lipca 2020 r. – Gdańsk > Ośrodek wypoczynkowy Roma w Łapinie > Gdańsk

 

Zbiórka: 16 Lipca 2020 r. o godzienie 10:00
Miejsce: Parking przy hali AWFiS Gdańsk Oliwa ul. K. Górskiego 1
Koszty: Gdańsk – Ośrodek Roma – Gdańsk = 60 zł

 

Transport własny:
przyjazd do ośrodka – od 13:00
odbiór z ośrodka – do 13:00

 

Regulamin transportu

 1. Uczestnicy są zobligowani do podróży pod opieką Opiekuna.
 2. Transport może odbywać się pociągami PKP lub autokarami. W przypadku mniejszej ilości osób transport może odbywać się busami.
 3. Autokary oraz busy posiadają ważne badania techniczne, które są kontrolowane przez odpowiednie służby drogowe.
 4. Uczestnicy wybierający transport łączony zobowiązani są do posiadania dokumentu uprawniającego do ulgi (ważnej legitymacji szkolnej). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną dopłatę w wyniku nałożonej kary przez przewoźnika.
 5. Organizator, w przypadku transportu pociągiem PKP, poinformuje Opiekuna, nie później niż na 2 dni przed wyjazdem, o której godzinie ma stawić się na stacji, z którego peronu odjeżdża dany pociąg i w którym wagonie będzie jechał jego podopieczny.
 6. Postanowienia punktu 5 stosuje się odpowiednio do transportu powrotnego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień dotyczących transportu. O zmianach Organizator poinformuje Uczestników najpóźniej na 7 dni przed Imprezą.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na na inny, wymieniony w punkcie 2.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym powiadomi Uczestników najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem zbiórki.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania transportu z danej miejscowości. O odwołaniu transportu Organizator powiadomi Uczestników najpóźniej na 7 dni przed Imprezą.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania na trasie przesiadek.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawiennictwa Uczestnika w miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie.